SchoolbibliotheekSchoolbibliotheek

     schoolwise

Goed kunnen lezen is een voorwaarde voor zowel succes op school als ook succesvol functioneren in de huidige en toekomstige samenleving. Leesvaardigheid is de sleutel om te kunnen participeren op politiek, sociaal en economisch gebied, maar ook bij culturele activiteiten en tijdens de vrije tijd.

De leeservaringen van kinderen bepalen voor een groot deel het latere leesgedrag. Om goed te leren lezen is het enerzijds van belang technisch en begrijpend te leren lezen, maar anderzijds is het net zo belangrijk dat kinderen leeskilometers maken. Om leeskilometers te kunnen maken is leesmotivatie van belang en dat gaat gepaard met leesplezier. De combinatie van leesmotivatie en leesplezier zorgt voor een positieve duurzame leesattitude.

Daarom  beschikt onze school tegenwoordig over een schitterende schoolbibliotheek. De kinderen kunnen hier kiezen uit een grote verscheidenheid boeken zoals kijk en zoekboeken, prentenboeken, voorleesboeken, rijmpjes, versjes en gedichten, boeken om te leren lezen, jeugdromans, informatieve boeken, stripverhalen en tijdschriften.

De kinderen kunnen onder begeleiding van een  biebmoeder een boek uitzoeken dat bij hun past!

Afbeeldingsresultaten voor logo voorleesexpress
De vrijwilligers van de Voorlees Express lezen voor in de bibliotheek!

https://sites.google.com/a/opod.nl/albatros-proberen/schoolbibliotheek/IMG_0439.JPG