KanjertrainingOm er voor te zorgen dat uw kind zich veilig en prettig op school voelt, maken wij gebruik van de kanjertraining.
De kanjertraining is een programma om sociale vaardigheden en antipest gedrag te ontwikkelen. Hiermee wordt gewerkt in de groepen 1 t/m 8.
Alle leerkrachten zijn geschoold en hebben aan de eisen van het kanjerinstituut voldaan om deze lessen te mogen geven. Het hele team gaat regelmatig op herhalingscursus. Wilt u meer informatie over de kanjertraining ga dan naar: www.kanjertraining.nl

         

      

De uitgangspunten zijn:

Als je de ander vertrouwt en anderen vertrouwen jou, als je steeds probeert anderen echt te helpen, ben je een Kanjer. In de training wordt de Kanjer afgebeeld als een tijger, die een wit petje draagt.

Pestgedrag en de baas spelen (intimideren) zien we overal waar mensen bij elkaar zijn, dus ook bij kinderen. Maar we weten maar al te goed dat dit gedrag niet alleen vervelend is voor iemand die wordt gepest maar ook slecht is voor de ontwikkeling van de pestkop. In kanjertaal is een plager een pestvogel met een zwart petje.

Soms zie je kinderen, die denken dat alles grappig is. Als er maar om ze wordt gelachen, denken ze dat ze leuk zijn. Helaas is dat lang niet altijd het geval. Zelf lachen ze ook overal om, ze maken overal een lolletje van, ook als dat gaat ten koste van anderen en zichzelf. Dit type noemen we het aapje. Hij heeft een rood petje op.

En dan zijn er bange mensen en bange kinderen, die niet voor zichzelf durven op te komen. Die over zich laten lopen, die meedoen met een leider, ook als dat vervelend voor henzelf en voor anderen is. Op zo'n moment gedraagt iemand zich als een bang konijntje. In de Kanjertraining zeggen we dat iemand dan een geel petje op heeft.

Natuurlijk is niemand een echte pestvogel of altijd een aapje of alleen maar een bang konijntje. We zien dat je beurtelings verschillende vormen van gedrag laat zien en gelukkig zien we in ieder kind heel vaak een echte Kanjer. Daarvan willen we kinderen bewust maken, want eigenlijk wil iedereen een echte Kanjer zijn.

De kanjerlessen worden in alle groepen gegeven en zij zijn aangepast aan het niveau van de leerlingen. In de lessen staan de afspraken centraal:

                              

In rollenspellen worden situaties uitgespeeld, waarbij de kinderen zich bewust worden van het gedrag van de "aapjes", "pestvogels", "konijntjes" en "tijgers".

Een belangrijk element zijn de vertrouwensoefeningen, waarbij kinderen leren op elkaar en zichzelf te vertrouwen.

meer info kunt u vinden op: http://www.kanjertraining.nl/. Natuurlijk kunt u uw vragen ook op school stellen.