Remedial teaching


Het team van de Albatros probeert de kinderen zo veel mogelijk binnen de groep extra hulp te geven. De leerkracht kan de lessen vaak zo organiseren dat hij/zij deze hulp zelf kan geven.

Arrangementen

De Albatros begeleidt kinderen met een arrangement. Deze kinderen hebben een indicatie gekregen. De ouders hebben gekozen om hun kind bij ons op school te laten maar dan met een arrangement (=extra geld voor begeleiding en materiaal). Deze kinderen krijgen begeleiding van een vaste remedial teacher. Dit kan een leerkracht zijn, maar ook een onderwijsassistent.


                  Remedial teaching wereldschool de Albatros Dordrecht   remedial teaching wereldschool de Albatros Dordrecht