Team


Team

Directie
De directeur van de school is Mark van der Sluijs. Marleen Uytterschout is waarnemend directeur.
Als u een gesprek met de directeur wilt hebben, is het raadzaam vooraf een afspraak te maken. Meestal is hij op dinsdag, woensdag en vrijdag aanwezig.

Interne begeleider
Deze leerkracht coördineert de hulp aan leerlingen die extra zorg nodig hebben: Marcelle Loeve. Zij is meestal aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.

Remedial teacher
Yvonne van der Veer verzorgt de extra hulp aan de leerlingen die een rugzak hebben.

Coördinatoren
Deze leerkrachten coördineren een aantal groepen. Ze leiden daar de vergaderingen en bespreken punten met de directie tijdens de bijeenkomsten van de staf.
Marije Verhoeven (onderbouw = groepen 1 t/m 3)
Marleen Uytterschout (bovenbouw= groepen 4 t/m 8)

Vakleerkracht gymnastiek
Jan Mastenbroek verzorgt een deel van de gymnastieklessen voor de groepen 3 t/m 8.

Onderwijsassistent
Diana van der Reek begeleidt kinderen die extra hulp nodig hebben en ondersteunt in de kleutergroep.
Jannie Kalishoek-Lagendijk begeleidt kinderen die extra hulp nodig hebben en ondersteunt in de kleutergroep.
Mirjam van Haaren ondersteunt in groep 5.
Evelijne Huffels ondersteunt in groep 6.


Stagiaires
Een aantal leerkrachten heeft Pabo studenten in de klas. Zij zijn meestal een dag per week op school. Andere leerkrachten hebben stagiaires van het Da Vinci College. Deze stagiaires leren voor onderwijsassistent en zijn gedurende een half jaar de hele week bij ons op school.

Externen
We werken veel samen met externe partners. 
De muziekdocent van ToBe heet Meryame. Zij is er op maandag en donderdag.
Laura geeft techniek en Peter geeft praktische verkeerslessen. 
Daniel Stuit is onze maatschappelijk werker. Hij is bijna iedere donderdag bij ons op school aanwezig.
De ambulante begeleidster en de orthopedagoog komen alleen op afroep op school. Datzelfde geldt voor de jeugdarts en jeugdverpleegkundige.

           
Mark van der Sluijs      juf Marleen                 juf Marije                   juf Marcelle
Directeur                   waarn. directeur          onderbouw coördin.     Intern begeleider
                               bovenb. coördinator     kikkers                       voorzitter OT

             
juf Maria    
                juf Saïda                   juf Annemarie             juf Claudia
giraffen                     olifanten                    olifanten                   groep 3

             
juf Lucinda                  juf Anja                    juf Yvonne                 juf Mandy
groep 4                      groep 5                    groep 5 en giraffe       groep 6

              
meester Klaas            meester Ruud            juf Diana                     juf Jannie
groep 7                     groep 8                    onderwijsassistent         onderwijsassistent

            
Erika de Jong               Walther Wilschut         Berte Bekker             Anita Eggenkamp
Maatschap. werk          Schoolpsycholoog        jeugdarts (Careyn)        jeugdverpleegk.
deelnemer OT              Deelnemer OT            deelnemer OT

            
meester Jan                juf Hellen                  meester Bob               Ria Muller
gym en groep 8           inval juf                    tuinman                     artsassistent (Careyn)
voorzitter GMR
 
        
 Meryame v.Genuchten   Inge Roth                Trudie Roth
 muziekdocent              TMO                       TMO en schoonmaak