ICT/ multi media


 

Tablets

De kinderen van de groepen 4, 5 en 6 werken op tablets van Snappet. Verschillende methode gebonden lessen worden nu verwerkt op de tablet in plaats van in hun werkschrift. Dit heeft vele voordelen: de leerling krijgt gelijk feedback, de leerkracht ziet op zijn of haar computer de resultaten van de kinderen en kan hier sneller op inspelen, de kinderen vinden het super leuk en zijn daardoor erg gemotiveerd.

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van snappet

Groep 3 heeft naast een aantal computers nu ook tablets en chromebooks in de klas waarop de kinderen de lesstof extra kunnen inoefenen.

De kleuters werken op computers en daarnaast heeft iedere kleutergroep 2 tablets in de klas.

Chromebooks

De kinderen van de groepen 7 en 8 werken op chromebooks. Pluspunt rekenen en nieuwsbegrip XL (begrijpend lezen) en spelling wordt aangeboden op chromebooks.

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van snappet. Klik hier voor hun site.
Alle groepen (ook de kleutergroepen) hebben een active board. Dit is een interactief schoolbord met oneindig veel mogelijkheden. Alle leerkrachten met een active board hebben scholing hierin gekregen.

 
 

104 leerzame apps en sites voor leerlingen van 2 tot 8 jaar 05 april 2013 door Guido Slegtenhorst

Welke apps en websites zijn geschikt voor jonge leerlingen? Waar worden ze nou echt wijzer van? De nieuwe gids 104 leerzame apps en sites van Mijn Kind Online en Kennisnet zet de beste leerzame apps en sites voor leerlingen van 2 tot 8 jaar op een rij. De gids is gratis te downloaden en te bestellen.

Toenemend tabletgebruik door jonge kinderen


De gids 104 leerzame apps en sites is een antwoord op het toenemend tabletgebruik door jonge kinderen en de wildgroei aan educatieve apps en sites. Zo blijkt uit het onderzoek Iene Miene Media 2013 bijvoorbeeld dat meer dan de helft van de 3-jarigen op een tablet speelt. Ouders zijn daarbij positief over het mediagebruik van hun kinderen. Ze vinden het mediagebruik goed voor de ontwikkeling van hun kind en voor later op school.

Typen apps en sites

De apps en sites die in de gids worden beschreven richten zich op de volgende categorieën:

  • lezen
  • schrijven
  • rekenen
  • creativiteit
  • doe-het-zelf-filmpjes

Zo leren leerlingen van 5 tot 8 jaar met de app Letterschool letters schrijven en met Kenny leren ze schrijfbewegingen. Met leesapps als Rom Pom Pom en Juf Jannie leren kinderen lezen door het gebruik van fonetische uitspraak en klankzuivere korte woorden. Met crea-apps als Just Colors ontwikkelen leerlingen kleurbegrip.

Manieren van mediagebruik

De gids geeft naast alles apps en sites ook een overzicht van de manier waarop kinderen in verschillende leeftijdcategorieën media gebruiken. Zo wordt een overzicht geboden van kinderen van 0 tot 4 jaar, 5 tot 6 jaar en 7 tot 8 jaar oud. Daarbij wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • Mediagebruik: kunnen de kinderen samen of alleen aan de slag?
  • Mediatype: maken ze gebruik smartphones, tablets, televisie en/of computers?
  • Vaardigheden: wat kan een zelf kind al op een bepaalde leeftijd?

Tips voor kwaliteitsbeoordeling

Tot slot geeft de gids 104 leerzame apps en sites een aantal tips waarmee je als leerkracht of ouder websites en apps kunt beoordelen op kwaliteit. Daarbij draait het om vormgeving, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid.

Download de gids 104 leerzame apps en sites (pdf)