VVE/kaleidoscoop


Voor- en vroegschoolse educatie.


Wat is voorschoolse en vroegschoolse educatie?


Voor- en vroegschoolse educatie is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun taalachterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.
Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 en 3 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie en bepalen welke kinderen in aanmerking komen. Meestal loopt dit via het consultatiebureau.
Vroegschoolse educatie is bedoeld voor groep 1 en 2 van de basisschool. De basisschool is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie. De Albatros werkt volgens het VVE programma kaleidoscoop.


Kaleidoscoop

In de groepen 1 t/m 2 wordt met "kaleidoscopisch" gewerkt. Actief leren staat hierbij centraal:
Kinderen verwerven kennis en ontwikkelen vaardigheden door actief betrokken te zijn bij mensen, materialen, gebeurtenissen en ideeën. De leerkrachten ondersteunen actief leren door een uitdagende leeromgeving te bieden, helpen hun spel en werk uit te breiden, praten met de kinderen over wat ze aan het doen zijn en helpen hen problemen die zich voordoen zelf op te lossen.

De verschillende werkvormen per dag zijn:

speel leren grote groep
vooruitkijken 
speelwerken
terugkijken 
speel leren kleine groep


Speel leren grote groep

Tijdens speel leren grote groep doen de kinderen mee aan een activiteit die door de leerkracht gekozen is. Dit kunnen allerlei verschillende dingen zijn, zoals bijvoorbeeld: luisteren naar een boekje, een liedje zingen, een rekenactiviteit, een taal activiteit , een spelletje spelen enz.


Speel leren kleine groep
Tijdens speel leren kleine groep wordt de groep in tweeën verdeeld. De ene groep werkt met de leerkracht de andere met de onderwijsassistent. doordat de kinderen in een kleinere groep werken krijgen ze meer individuele aandacht.
In de kleine groep werken de kinderen aan een activiteit die door de leerkracht is aangeboden.

Speelwerken

Tijdens speelwerken, werken de kinderen aan een werkje dat ze zelf gekozen hebben. De kinderen kunnen kiezen uit verschillende werk hoeken in de klas. 

Vooruitkijken en terugkijken

Tijdens vooruitkijken en terugkijken is de groep opgedeeld in twee groepjes. De kinderen maken een plannetje waar ze willen werken. Ze denken na en verwoorden waar ze willen werken ,wat ze willen doen en wat ze daar voor nodig hebben. Bij terugkijken wordt er besproken of het gelukt is. Was het leuk, makkelijk , moeilijk en waarom. Hoe is het resultaat geworden en hoe heb je dit bereikt? Wat zou je de volgende keer anders doen?

Wilt u meer te weten komen over Kaleidoscoop klik dan hier!