De gezonde schoolAfbeeldingsresultaat voor de gezonde school


Onze school is gezond Onze school heeft voor de derde keer het vignet Gezonde School behaald. Dit na een strenge keuring van de landelijke commissie. Het vignet is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Onze school heeft speciale aandacht voor Bewegen en sport. Ons schoolplein is groot en de kinderen hebben ruimte om te bewegen. En natuurlijk gymmen de kinderen in een mooie sportzaal. In de groepen 1 t/m 4 worden er zwemlessen gegeven op donderdag. De groepen 5 t/m 8 hebben twee maal in de week één vol uur gym van meester Patrick. Daarbuiten worden er na schooltijd extra sportactiviteiten georganiseerd. Natuurlijk is gezonde voeding onmisbaar. Daarom krijgen de kinderen fruit en/of groenten tijdens de pauze, drinken zij water en worden er regelmatig lessen over gezond eten gegeven; leerlingen maken op een speelse manier bewust van wat ze dagelijks eten en drinken. De leerlingen leren over de herkomst van hun eten, ervaren wat een gezonde leefstijl doet voor hun lijf en ze genieten met elkaar van de heerlijkste producten. Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.


De Albatros: een gezonde school! Op De Albatros gaan we voor de gezonde ontwikkeling van kinderen in een gezonde leefomgeving. Wij besteden jaarlijks regelmatig aandacht aan gezonde voeding en beweging. We willen kinderen bewust maken van hun omgeving en de keuzes die ze daarin kunnen maken. Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en aan het welbevinden van de kinderen.
Voeding Tijdens de pauze eten en drinken we met elkaar, daarna gaan de kinderen buiten spelen. We eten iedere dag in de pauze fruit of groenten, dit krijgen de kinderen van school, samen fruit eten is een gezellig eetmoment om nieuwe dingen uit te proberen. Ook heeft De Albatros er voor gekozen dat de kinderen alleen nog maar water en melk drinken op school. Alle kinderen hebben hiervoor een eigen bidon gekregen en mogen deze vullen in de klas. Melk wordt tijdens het eten van de lunch gedronken, ook dit krijgen de kinderen van school. Zoete drankjes zijn verbannen!

Afbeeldingsresultaten voor waterdrinken albatros dordrecht Het water drinken is op de eerste schooldag feestelijk geopend met een waterdrink wedstrijd.

Als kinderen jarig zijn, wordt er feest in de klas gevierd en mag hij/zij natuurlijk in de groep trakteren. Natuurlijk is af en toe iets lekkers geen probleem, maar één is genoeg en klein is oké!

  
Wilt u uw kind lekker én gezond laten trakteren? Dat kan! Kijk op de website www.gezondtrakteren.nl voor leuke ideeën. U hoeft geen traktatie voor de meesters en juffen mee te geven. Wilt u toch iets aan alle leerkrachten geven, dan vragen we ook daarbij te denken aan een gezonde traktatie.

Bewegen Ons schoolplein is groot en de kinderen hebben ruimte om te bewegen. En natuurlijk gymmen de kinderen in een mooie sportzaal. In de groepen 1 t/m 4 worden er zwemlessen gegeven op donderdag. De groepen 5 t/m 8 hebben twee maal in de week één vol uur gym van meester Patrick. Verder biedt de Albatros diverse naschoolse sportieve arrangementen. Kinderen hoeven voortaan de wijk niet meer uit om naar een sportvereniging te kunnen. Meer informatie is te vinden op de site van de Albatros bij: "sport op de Albatros".
De Albatros doet mee met het programma van Doe ff Gezond. De kinderen van de Albatros hebben in het kader van dit programma allemaal een fittest gedaan. Indien nodig wordt een kind verwezen naar de verpleegkundige en/of diëtist. Helaas zijn de fittesten vanaf schooljaar 2017-2018 niet meer gesubsidieerd en worden ze niet meer afgenomen.

doe ff gezond Albatros  https://sites.google.com/a/opod.nl/albatros-proberen/informatie/doe-ff-gezond/DSC_0792.JPG?attredirects=0  https://sites.google.com/a/opod.nl/albatros-proberen/informatie/doe-ff-gezond/DSC_0808.JPG?attredirects=0
Klik hier voor het verslag met de resultaten van de meting 2016-2017

Educatie Ieder jaar doen wij mee aan de lessen Ik eet het beter; de interactieve lesprogramma’s maken leerlingen op een speelse manier bewust van wat ze dagelijks eten en drinken. De leerlingen leren over de herkomst van hun eten, ervaren wat een gezonde leefstijl doet voor hun lijf en ze genieten met elkaar van de heerlijkste producten. Bij alle lesprogramma’s van Ik eet het beter ligt de nadruk op samen doen en samen beleven. En de Smaaklessen: een uniek lesprogramma over eten en smaak voor groep 1 t/m 8 van de basisschool. Het beleven van voedsel staat centraal. Door Smaaklessen krijgen kinderen flink wat kennis over eten én ervaring met gezond en duurzaam kiezen. www.smaaklessen.nl Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Afbeelding voorzijde map.png


Doe ff gezond:

De gemeente Dordrecht is sinds 2012 een JOGG gemeente. Het Dordtse programma, beter bekend als Doe ff Gezond, richt zich vooral op de wijken Crabbehof, Wielwijk en Krispijn en sinds 2017 ook Staart, omdat in deze wijken het probleem van overgewicht bij kinderen het grootst is.

Om het overgewicht in Dordrecht West terug te dringen, zet Doe ff gezond zich vooral in op collectieve preventie. Doe ff Gezond richt zich op de jongste kinderen van 0-12 jaar en hun ouders. Doe ff Gezond werkt daarvoor vooral samen met de locaties waar de kinderen en ouders
veel komen en/of langere tijd doorbrengen, zoals consultatiebureaus, kinderopvang, (voor)scholen.
De Albatros is ook een Doe ff gezond school.