Informatie

Wereldschool de Albatros

Uw school in Wielwijk!

Alle kinderen ongeacht hun nationaliteit of geloofsovertuiging zijn welkom!


Op onze school is extra aandacht voor:

taal
woordenschat 
rekenen
techniek 
verkeer 
zwemmen 
muziek 
sociale vaardigheden
beweging
gezond gedrag
actief leren
samenwerkend leren
creatieve ontwikkeling
feestelijkheden
passend onderwijs
handelingsgericht werken
opbrengstgericht werken
moderne media
schooltuin