Team wereldschool de Albatros


   
Mark van der Sluijs
Directeur
juf Jirka 
waarn. directeur
bovenb. coördinator
juf Marije 
onderbouw coördin.
groep 1/2 kikkers
juf Marcelle
Intern begeleider
voorzitter zorgteam

 
juf Maria
groep 1/2 giraffe
juf Saïda
groep 1/2 olifanten
juf Annemarie
groep 1/2 olifanten
juf Claudia
groep 3

 
juf Lucinda
groep 4
juf Judith 
groep 5
juf Yvonne
groep 4,5 en giraffe
juf Lisa
groep 6

 
juf Jessica
groep 6
juf Mandy
groep 7
meester Klaas
groep 8
 meester Ruud


 
Juf Jannie
onderwijsassistent
kleuters
juf Diana
onderwijsassistent
kleuters
juf Elise 
onderwijsassist.
groep 3
juf Sanne 
onderwijsassist.
groep 4 en 6

 
juf Evelyne
onderwijsassist.
groep 8
juf Mirjam
onderwijsassist.
groep 7
meester Patrick
gymdocent
juf Meryame
muziekdocent


Anita Eggenkamp
jeugdverpleegkundige
doe ff gezond
Berte Bekker
jeugdarts
Careyn
Anja van der Loos
artsassistent
Careyn
Sandra van Gemert
verpleegkundige
Careyn

 
Annie de Jager
begeleidster passend onderwijs
Joline van Zoggel
orthopedagoog
passend onderwijs
Cora van Chastelet
sociaal wijkteam
opvoedonderst. end.
Lisa Coronado Fernandez (OK coach)


    
Inge Roth 
Overblijf (vrijwilliger)
Angelika Roth
overblijf (vrijwilliger)
Trudie Roth
overblijf (vrijwilligster)
Sajma Ahmetovic
overblijf


  Dylan van der Laarse
juf Hanna
COKD overblijf
juf Astrid
COKD overblijf
Peter van der Laarse
prakt. verkeerslessen
Dylan van der Laarse
prakt. verkeerslessen


                

Directie

De directeur van de school is Mark van der Sluijs.
Als u een gesprek met de directeur wilt hebben, is het raadzaam vooraf een afspraak te maken.

Interne begeleider

Deze leerkracht coördineert de hulp aan leerlingen die extra zorg nodig hebben: Marcelle Loeve

Coördinatoren
Deze leerkrachten coördineren een aantal groepen. Ze leiden de onderbouw- en bovenbouwvergaderingen en bespreken punten met de directie tijdens de bijeenkomsten van het managementteam Marije Verhoeven is onderbouwcoördinator en Marleen Uytterschout is bovenbouwcoördinator.

Vakleerkracht gymnastiek

Jan Mastenbroek verzorgt de gymnastieklessen voor de groepen 3 t/m 8.

Vakleerkracht muziek
De muzieklessen op school worden verzorgd door Meryame van Genuchten

Onderwijsassistent
Diana van der Reek en Jannie Kalishoek-lagendijk werken met het kaleidoscoop programma bij de kleuters. Evelyne Huffels, Mirjam van Haren, Elise Sanderse, Sanne Reppel zijn onderwijsassistente en begeleiden kinderen die extra zorg nodig hebben in de groepen 3, 4, 6 en 7.

Stagiaires
Een aantal leerkrachten heeft PABO studenten in de klas. Zij zijn meestal een dag per week op school. 

Overblijf
De kinderen worden tussen de middag opgevangen door vrijwilligers en leidsters van kinderopvang COKD. 

Ondersteuningsteam (OT)
Het ondersteuningsteam bestaat uit de volgende mensen: de jeugdarts, de ouder kind coach, de orthopedagoog, de begeleider passend onderwijs, de intern begeleider, de leerkracht en de ouders van de zorgleerling.

Jeugdgezondheidszorg (Careyn)

Aan onze school zit een jeugdarts en een jeugdverpleegkundige verbonden. De artsassistente coördineert de gezondheidszorg bij ons op school.