Team wereldschool de Albatros


Mark van der Sluijs
Directeur 
juf Marleen 
waarn. directeur
bovenb. coördinator
juf Marije 
onderbouw coördin.
groep 1/2 kikkers
juf Marcelle
Intern begeleider
voorzitter zorgteam

juf Maria
groep 1/2 giraffe
 juf Saïda
groep 1/2 olifanten
juf Annemarie
groep 1/2 olifanten
juf Claudia
groep 3

juf Lucinda
groep 4
juf Judith 
groep 5
juf Yvonne
groep 5
juf Mandy
groep 7

meester Klaas
groep 8
meester Ruud

Juf Jannie
onderwijsassistent
juf Diana
onderwijsassistent


Sanne Reppel
onderwijsassist.
groep 4
Evelyne Huffels
onderwijsassistent 6
Mirjam van Haaren
onderwijsasistent 5
Anita Eggenkamp
jeugdverpleegkundige

Elise Sanderse
onderwijsassist.
groep 3
Patrick Piket
gymdocent
Berte Bekker
Annie de Jager
begeleidster passend onderwijs 

Anja van der Loos
artsassisstente (Careyn)

Lisa Coronado Fernandez (OK coach)
Deelnemer zorgteam

Joline van Zoggel
Schoolpsycholoog
deelnemer zorgteam

Lisa Barneveld
invalkracht groep 6
   
Inge Roth 
Overblijf (vrijwilliger)
Angelika Roth
overblijf (vrijwilliger)
Trudie Roth
overblijf (vrijwilligster)
Jessica Dorst
invalkracht groep 6

  
juf Hanna
COKD overblijf
juf Astrid
COKD overblijf
Sajma Ahmetovic
overblijf

Dylan van der Laarse
 Meryame v. Genugten
muziek docent (ToBe)
Peter van der Laarse
prakt. verkeerslessen
Dylan van der Laarse
prakt. verkeerslessen
Sandra van Gemert
verpleegk. Careyn 
                  

Directie

De directeur van de school is Mark van der Sluijs.
Als u een gesprek met de directeur wilt hebben, is het raadzaam vooraf een afspraak te maken.

Interne begeleider

Deze leerkracht coördineert de hulp aan leerlingen die extra zorg nodig hebben: Marcelle Loeve

Coördinatoren
Deze leerkrachten coördineren een aantal groepen. Ze leiden de onderbouw- en bovenbouwvergaderingen en bespreken punten met de directie tijdens de bijeenkomsten van het managementteam Marije Verhoeven is onderbouwcoördinator en Marleen Uytterschout is bovenbouwcoördinator.

Vakleerkracht gymnastiek

Jan Mastenbroek verzorgt de gymnastieklessen voor de groepen 3 t/m 8.

Vakleerkracht muziek
De muzieklessen op school worden verzorgd door Meryame van Genuchten

Onderwijsassistent
Diana van der Reek en Jannie Kalishoek-lagendijk werken met het kaleidoscoop programma bij de kleuters. Evelyne Huffels, Mirjam van Haren, Elise Sanderse, Sanne Reppel zijn onderwijsassistente en begeleiden kinderen die extra zorg nodig hebben in de groepen 3, 4, 6 en 7.

Stagiaires
Een aantal leerkrachten heeft PABO studenten in de klas. Zij zijn meestal een dag per week op school. 

Overblijf
De kinderen worden tussen de middag opgevangen door vrijwilligers en leidsters van kinderopvang COKD. 

Ondersteuningsteam (OT)
Het ondersteuningsteam bestaat uit de volgende mensen: de jeugdarts, de ouder kind coach, de orthopedagoog, de begeleider passend onderwijs, de intern begeleider, de leerkracht en de ouders van de zorgleerling.

Jeugdgezondheidszorg (Careyn)

Aan onze school zit een jeugdarts en een jeugdverpleegkundige verbonden. De artsassistente coördineert de gezondheidszorg bij ons op school.