Zorgplan en passend onderwijs


Zorgplan en passend onderwijs 

Elke basisschool heeft de plicht het onderwijs zo in te richten, dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. Leerproblemen kunnen tegenwoordig sneller worden ontdekt. Soms kunnen problemen worden opgelost door de kinderen gedurende een bepaalde tijd individuele of extra aandacht te geven. Lukt dit niet dan wordt de leerling ingebracht op de leerlingenbespreking.

De leerkrachten bekijken dan samen wat voor dit kind de beste leerweg is. Er wordt dan zo nodig een handelingsplan opgesteld na overleg met de ouders. In zo'n handelingsplan staat bijvoorbeeld welke maatregelen er nodig zijn om het kind te helpen en door wie dat moet worden gedaan. De voortgang wordt weer besproken op de volgende (of extra ingelaste) leerlingenbespreking.

De interne begeleidster coördineert de speciale hulp.
Voor een overzicht hoe de zorg bij ons georganiseerd is kunt u hier ons zorgplan bekijken. 

Klik hier voor meer informatie over passend onderwijs in Dordrecht.