Wat is mijn rol als ouder?


Wat is mijn rol als ouder?

De Albatros vindt het belangrijk goed contact te hebben met de ouders. Daarom is het bij ons altijd mogelijk om een afspraak met de leerkracht te maken om de ontwikkeling van uw kind door te spreken. Juist omdat de opvoeding verandert als een kind op school is en dus een grotere leefwereld krijgt, is het van belang dat ouders zich prettig voelen bij de school en vertrouwen hebben in de school.

Omdat de Albatros regelmatig uitstapjes maakt, zal er tijdens het schooljaar mogelijk enkele keren een beroep op de ouders gedaan worden. U kunt dan mee als begeleider. Dit geeft weer een heel andere mogelijkheid om met de school in contact te komen.
De Albatros vindt het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij hun kind.

Een paar keer per jaar krijgt u een uitnodiging van ons om de vorderingen van uw kind te bespreken. Wij verwachten van onze ouders dat ze ingaan op deze uitnodiging.
Daarnaast vinden er in de onderbouw geregeld ouderbijeenkomsten plaats. Wij kunnen het zeer waarderen als ouders hier interesse voor tonen.

Op de Albatros hebben we een ouderraad. Wij zijn nog op zoek naar nieuwe enthousiaste ouders die hierin plaats willen nemen. U kunt zich hiervoor opgeven bij de directie.
De ouderraad zorgt er voor dat de school er bij elk evenement fantastisch uitziet. Ook bieden zij hulp bij verschillende activiteiten.

Ook hebben wij een Medezeggenschapsraad (MR) die goed met ons meedenkt. 6 keer per jaar hebben de MR-leden (ouders en leerkrachten) een vergadering waar veel verschillende onderwerpen besproken worden.
Wilt u als ouder actief meedenken over de school, dan kunt u zich opgeven voor de medezeggenschapsraad. Hierin zitten 3 ouders en 3 leerkrachten die het team vertegenwoordigen.

Op school vinden geregeld ouderbijeenkomsten plaats. Dit kunnen bijeenkomsten zijn over: de manier waarop leerstof aangeboden wordt op school, uitleg over nieuwe methodes en werkwijze, hoe u als ouder uw kind verder kunt helpen in zijn ontwikkeling of thema's als opvoeden en gezondheid. Wij verwachten van u als ouder dat u hier geregeld bij aanwezig bent.

Schoolondersteunend gedrag

U kunt met uw gedrag het onderwijs van u kind steunen door achter de regels van de school te staan. Dit is beter voor de kinderen. Hij/zij moet zich nl. aan onze regels houden en als u aangeeft dat dit niet hoeft, geeft dat een tegenstrijdig gevoel aan uw kind. Ook als u het niet altijd eens bent met de school, laat dit niet blijken aan uw kind.

Geef eens een compliment

Onze meesters en juffen doen hun uiterste best om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden in zijn/haar ontwikkeling en dat is een hele zware taak. Leerkrachten vinden het heel leuk om te eens een compliment van ouders te krijgen. Dus bent u tevreden? Vertel het gerust.