Wat gaat mijn kind leren?


leer -en ontwikkelingsgebieden.

Op de Albatros ontwikkelen de kinderen heel veel nieuwe vaardigheden en leren ontzettend veel. In de  schoolgids staat een kort overzicht van alle leer-en vormingsgebieden. Nieuwsgierig? Klik op 'de schoolgids' bij welkom. U kunt hier ook meer over lezen als u op 'verder' drukt onder het kopje 'wat kunnen wij voor u betekenen' bij 'welkom'.

Bij de kleuters wordt op dit moment het rekenonderwijs aangepakt. De kleuterjuffen volgen een cursus. De kleuters gaan werken met de methode 'Met sprongen Vooruit'. Dit programma kenmerkt zich door de reken-wiskundedidactiek in kleine tussenstapjes te beschrijven zodat een leerkracht elke leerling met rekenen vooruit kan helpen. Voor de leerkracht geeft het een totaal overzicht op de rekenleerlijnen en krijgt het handvatten in de vorm van oefeningen en spellen om zowel interactief klassikaal les te kunnen geven als aan een individu op een specifiek rekendomein. Voor de leerlingen worden de spellen en oefeningen als leuk en betekenisvol ervaren waardoor het plezier in rekenen zienderogen toeneemt. Ze mogen bewegen en eigen producties maken wat de betrokkenheid enorm versterkt. Deze positieve wisselwerking tussen inhoud en vorm zorgt ervoor dat de resultaten bij leerlingen die les krijgen op basis van Met Sprongen Vooruit direct omhoog gaan.

De Albatros heeft onlangs het hele woordenschat onderwijs vernieuwd. Er is voor de onderbouw Logo 3000 aangeschaft. Logo 3000 is lesmateriaal voor het basisonderwijs, gericht op de woordenschatontwikkeling van peuters en kleuters. Met logo 3000 heeft elke leerkracht een instrument in handen om de jongste kinderen snel, plezierig en spelenderwijs 3000 woorden aan te leren.

In de hogere groepen werken we aan woordenschat met behulp van het 4-tact model van Verhallen. Dit sluit aan bij de methodiek van Logo 3000.

Wereldoriëntatiemethoden zijn enige jaren geleden al volledig vernieuwd. Dit zijn: "Wijzer door de tijd", Wijzer door de wereld" en "Wijzer door de natuur".

In iedere groep wordt er met een interactief schoolbord gewerkt en in groep 5 werken de kinderen tegenwoordig regelmatig op een tablet in plaats van in een schrift.

Kortom: de Albatros gaat met zijn tijd mee!

Kerndoelen Basisonderwijs  
Uiteraard spant de school zich in om uw kind zoveel mogelijk te leren. Het Ministerie van Onderwijs heeft zogenaamde Kerndoelen opgesteld. Deze kerndoelen vormen de einddoelen waar het lesprogramma op een basisschool naar toe werkt.