Hoe kan ik inschrijven?

Oriënteren op de basisschool


Alle kinderen zijn leerplichtig vanaf 4 jaar. Het is heel goed om u vooraf goed te oriënteren op de mogelijkheden.
Het is belangrijk om goed te bekijken welke school bij u en uw kind past. Niet alle basisscholen zijn hetzelfde.
Past de werkwijze van de school bij uw kind , welke uitgangspunten hanteert de school, zijn er mogelijkheden voor buitenschoolse opvang,is er een peuterspeelzaal aan de school verbonden? Het zijn allemaal aspecten die een rol kunnen spelen bij uw schoolkeuze. Het is belangrijk goed na te denken over de schoolkeuze. U sluit met de school een samenwerkingsverband voor 8 jaar. Deze verantwoordelijkheid nemen wij op De Albatros graag op ons.


Een kijkje nemen op Wereldschool de Albatros

We nodigen u graag uit op de albatros, u kunt telefonisch een afspraak maken met de directeur van de albatros: Mark van der Sluijs. Hij zal u de school laten zien en er de meest belangrijke aspecten over vertellen.
Na de rondleiding krijgt u het inschrijfformulier mee naar huis of vult u het gelijk in samen met de directeur.


U kiest voor De Albatros ?


Wanneer u kiest voor de Albatros, kunt u het inschrijfformulier ingevuld op school afgeven of opsturen.
U kunt het hier downloaden.
Verder dient u een ouderverklaring in te vullen om het leerlinggewicht vast te stellen.
Neemt u ook de zorgpas van uw kind mee, dan hebben we gelijk het juiste BSN nummer.
We vragen bij inschrijving ook het toestemmingsformulier in te vullen voor het gebruik van beeldmateriaal.


Kind ingeschreven op de Albatros ?

Enkele weken voordat uw kind vier jaar wordt, krijgt u van de school bericht in welke groep uw kind wordt geplaatst. Vóór de vierde verjaardag zijn er tien dagdelen waarop uw kind mag komen wennen. Meestal went het kind op de laatste 10 ochtenden voordat het vier jaar wordt. Wanneer uw kind in groep 1 start, verwachten wij dat het zindelijk is en ook zelfstandig het toilet kan bezoeken.
   
Intakegesprek


Het is voor ons heel belangrijk te weten hoe uw kind zich heeft ontwikkeld. Wanneer we dat in beeld hebben, kunnen we beter inspelen op de behoeften van uw kind. Tijdens het intakegesprek bespreken we samen met u hoe het met uw kind gaat, hoe het zich ontwikkeld heeft. Dit intake gesprek vindt plaats zodra uw kind vier jaar is geworden.


En dan ...eindelijk naar school. 

Uw kind mag echt naar de Albatros.
Meteen na zijn of haar vierde verjaardag mag uw kind de hele week naar school.


Geïnteresseerd in een rondleiding en een persoonlijke kennismaking?

Als u uw zoon of dochter wilt aanmelden voor onze school kunt u contact opnemen met de directie. Dat kan telefonisch (078-6185045 of door ons een e-mail te sturen naar info.albatros@opod.nl.contact